Misi dan visi

VISI

MEMBANGUN KECEMERLANGAN INSAN

MISI

1.    Membangun Kualiti Insan sejajar Dengan Falsafah Pendidikan Negara
2.     Memantapkan Suasana Dan Persekitaran Sekolah Yang Kondusif
3.     Memantapkan Sistem Pengurusan dan Budaya Kerja
4.     Menghasilkan Murid Cemerlang Secara Total

MATLAMAT

Mempersiapkan Setiap Murid Sekolah Ini :

1.    Menguasai Kemahiran Asas pendidikan Sekolah Yakni Membaca, Menulis Dan Mengira.
2.    Mencapai Keputusan Cemerlang Dalam Semua Peperiksaan sama Ada Peperiksaan Yang Dikelolakan Sekolah Atau Lembaga Peperiksaan.
3.    Mengamalkan Tingkahlaku Yang Baik Selaras Dengan Matlamat Murni Negara Menjadikan Rakyatnya Berakhlak Tinggi Dan Mulia.